Aktuality

PODĚKOVÁNÍ NA KONCI ŠKOLNÍHO ROKU

Hlavní Administrátor 3. 7. 2024 Mateřská škola, Školní družina, Základní škola

Vážení rodiče, milí žáci a žákyně, děti, zaměstnanci a přátelé školy,

nastal závěr školního roku, a proto mi dovolte krátké zamyšlení a ohlédnutí. Po deset měsíců jsme se v naší škole všichni snažili o kvalitní vzdělávání v základní i mateřské škole, které bylo doplňováno mnoha zajímavými školními akcemi a projekty. Věřím, že žáci, žákyně i děti načerpali během tohoto období mnoho poznatků, získali poučení a užili si i nějakou zábavu. Výuka i všechny školní aktivity vyžadují náročnou přípravu i realizaci, proto mé poděkování patří především všem pedagogickým, ale rovněž nepedagogickým pracovníkům. Oceňuji též empatický přístup zřizovatele k naší škole, který nás velmi podporuje a umožňuje školu i školku dále rozvíjet.

Největší dík však samozřejmě patří všem rodičům, kteří vytváří svým dětem bezpečné a podnětné rodinné zázemí. Vzájemná spolupráce mezi školou a rodiči je efektivní a přínosná a pedagogická práce by bez ní nebyla naplňována.

Ráda bych popřála všem našim dětem krásné prázdniny plné zajímavých zážitků a Vám rodičům příjemnou letní dovolenou. Těšíme se na opětovné setkání v novém školním roce 2024/2025.

                                                                                                          Mgr. Lenka Všetulová

                                                                                                                 ředitelka školy