Mateřská škola: Ke stažení

Dokumenty


Kritéria přijímání dětí do MŠ -2023-2024
Organizace ŠR 2023/2024
Rámcový vzdělávací program PV
Režim dne v MŠ
Školní řád mateřské školy
Školní vzdělávací program – ROK S KRTKEM
Žádost o vyšetření v PPP

Užitečné informace


Co budou děti ve školce potřebovat
Co by mělo dítě zvládat
Co zvládnu ve svém věku
Desatero pro prvňáčka a jeho rodiče
Rady pro rodiče, jak usnadnit vstup dítěte do MŠ

Žádosti


Dohoda o ukončení předškolního vzdělávání
Žádost o podávání léků v MŠ
Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání