Mateřská škola: Ke stažení

Dokumenty


Kritéria přijímání dětí do MŠ -2023-2024
Organizace školního roku 2022-2023
Pracovní místo – učitelka MŠ
Rámcový vzdělávací program PV
Režim dne v MŠ
Školní řád mateřské školy
Školní vzdělávací program – ROK S KRTKEM
Úplata za předškolní vzdělávání 2022-2023
Žádost o vyšetření v PPP
Zápis z třídních schůzek

Užitečné informace


Co budou děti ve školce potřebovat
Co by mělo dítě zvládat
Co zvládnu ve svém věku
Desatero pro prvňáčka a jeho rodiče
Rady pro rodiče, jak usnadnit vstup dítěte do MŠ

Žádosti


Dohoda o ukončení předškolního vzdělávání
Žádost o podávání léků v MŠ
Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání