Mateřská škola: Ke stažení

Dokumenty


Organizace školního roku 2020-2021
Organizace školního roku 2020-2021 MŠ
Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
Režim dne v MŠ
Školní řád mateřské školy
Školní vzdělávací program – ROK S KRTKEM
Úplata za předškolní vzdělávání 2020-2021

Správní dokumenty


Kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2020-2021

Užitečné informace


Co budou děti ve školce potřebovat
Co by mělo dítě zvládat
Co zvládnu ve svém věku
Desatero pro budoucí prvňáčky
Desatero pro rodiče
Pár dobrých rad pro rodiče

Žádosti


Prohlášení zákonných zástupců o zdravotním stavu dítěte
Žádost o podávání léků v MŠ
Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
Žádost o vyšetření v PPP