Mateřská škola: Ke stažení

Dokumenty


Čestné prohlášení – COVID 19
Organizační a hygienické pokyny pro rodiče MŠ
Organizační zabezpečení školního roku 2019-2020
Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
Režim dne v MŠ
Školní řád mateřské školy
Školní vzdělávací program – ROK S KRTKEM
Úplata za předškolní vzdělávání 2019-2020
Zápis z třídních schůzek – 12.9.2019

Správní dokumenty


Kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2020-2021

Užitečné informace


Co by mělo dítě zvládat
Co potřebuji do školky
Co zvládnu ve svém věku
Desatero pro budoucí prvňáčky
Desatero pro rodiče
Pár dobrých rad pro rodiče

Žádosti


Prohlášení zákonných zástupců o zdravotním stavu dítěte
Žádost o podávání léků v MŠ
Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
Žádost o vyšetření v PPP