Třídy

Rozvrh hodin 1. ročník

1.2.3.4.5.6.
PoČJMPRVHV
ÚtČJMMČJ
StČJMČJPRV
ČtČJMČJČJ
TVTVVVVV

Rozvrh hodin 2. ročník

1.2.3.4.5.6.
PoČJMPRVMHV
ÚtČJMČJČJ
StČJMČJPRV
ČtMMČJČJ
TVTVVVVV

Rozvrh hodin 3. ročník

1.2.3.4.5.6.
PoČJMAJMHVPRV
ÚtČJMČJČJAJ
StČJMČJAJPRV
ČtMMČJČJ
TVTVČJVVVV

Rozvrh hodin 4. ročník

1.2.3.4.5.6.
PoČJMČJVLAJ
ÚtČJMAJČJ
StČJMČJMVL
ČtČJMAJČJ
TVTVVVVVHV

Rozvrh hodin 5. ročník

1.2.3.4.5.6.
PoČJMČJVLINFAJ
ÚtČJMČJAJ
StČJMČJVLM
ČtČJMAJ
TVTVVVVVHV