Mateřská škola

O mateřské škole

Filozofií naší školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb. Veškeré snažení všech zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby zde bylo dítě maximálně šťastné a spokojené.

Mateřská škola byla založena již po roce 1945 v době osídlování pohraničí a sídlila v budově Obecné školy. Je jednotřídní, s kapacitou 28 dětí. Po opravách v roce 2014 je dostatečně prostorná, účelně zařízená a dobře vybavená hračkami a pomůckami i pro ty nejmenší děti.  Otápěná je elektrickým ústředním a podlahovým topením v obou hernách. Kromě nich je tu  jídelna s kuchyňským koutem, ředitelna, umývárna, WC, šatna a chodba. Obědy se dovážejí ze školní jídelny. nabízíme kvalitní standardní i nadstandardní péči o všechny děti naší školy (sportovní a kulturní akce pro rodiče i děti, výlety, návštěvy divadla a dopravního hřiště). Ve vzdělávání upřednostňujeme rozvíjení smyslového vnímání jako základu veškerého přirozeného poznávání a denně se věnujeme též prevenci vadné výslovnosti a rozvíjením komunikativních dovedností dětí.

Kde nás najdete