Základní škola

O základní škole

Naše škola je školou malotřídní  s pěti ročníky a kapacitou 60 dětí. Navštěvují ji převážně místní žáci, ale také děti z okolních obcí – Domašov nad Bystřicí, Domašov u Šternberka, Hraničné Petrovice, Těšíkov. Žáci se vyučují ve třech třídách se spojenými ročníky. Spojení ročníků závisí vždy na aktuální situaci v daném školním roce. Po ukončení 5. ročníku odcházejí žáci do spádové školy ZŠ Svatoplukova Šternberk, nebo dle přání rodičů. Součástí školy  je školní družina, která má jedno oddělení pracující  v samostatné třídě, s kapacitou 30 dětí. Ke stravování využíváme školní jídelnu, která se nachází v budově školy. Dětem kromě oběda poskytujeme i dopolední svačinu a pitný režim po celý den.

Malý počet žáků v jednotlivých třídách nám umožňuje uplatňovat individuální přístup ke každému z nich. Přítomnost školních asistentek ve výuce umožňuje podporu dětí se specifickými vzdělávacími potřebami či nadaných žáků. Výhodou naší školy je úzká spolupráce s rodiči, neboť máme možnost se s nimi potkávat prakticky každý den a řešit tak s nimi aktuální otázky vzdělávání svého potomka individuálně během celého školního roku. Hřiště s umělým povrchem a pískoviště před budovou školy využíváme při hezkém počasí v hodinách tělocviku nebo k pohybovým chvilkám a relaxaci dětí během přestávek.

Kde nás najdete