Domácí úkoly: 5. třída

Lada Keňová 6. 3. 2023 5. třída   

matematika:

opakování a procvičování porovnávání a krácení zlomků ( vlastní příklady)

angličtina:

ústně str. 47 cv. 3a

učebnice str.47 do sešitu cv. 3b

 

Zítra proběhne karneval, děti si donesou masky (převleknou se až ve škole, před karnevalem bude ještě výuka).

Mgr. Houdková Petra

Magdaléna Martinková 23. 2. 2023 5. třída   

ČJ – pr. s. str. 55, B. ČJ. str. 24

PŘ – str. 32/cv. 3, 4, str. 33

Lada Keňová 22. 2. 2023 5. třída   

matematika:

PS: str  dodělat vše po stranu 20 (včetně)

angličtina:

opakovat přítomný čas prostý – nezapomínat na koncovku „s“ „es“ ve 3. osobě č.j.  + tvorba záporu s „don’t“ a „doesn’t“ ve 3. osobě

Mgr. Houdková Petra

 

Lada Keňová 20. 2. 2023 5. třída   

matematika:

začínáme zlomky (zatím jsme zopakovali znalosti z loňského roku (umět na celku ukázat co je 1/2 co je 1/4 atd.) 

PS: str 19. celá (stranu 18 zatím vynechat)

angličtina:

opakování prostého času přítomného a jeho záporu (u třetí osoby nezapomínáme na koncovku „s“) př. He plays football. She swims in the pool. / zápor He doesn’t play football.  She doesn’t swim in the pool.

PS: str37 bez poslechu, str 38 cv. 1,2.

Lada Keňová 17. 2. 2023 5. třída   

angličtina :

znát písemně i slovem denní činnost (už učivo z předchozího týdne), opakovat neustále určování času př. je půl sedmé : It’s half past six.

Opakovat a procvičovat zápor don’t a doesn’t . př. Já nedělám domácí úkol. I don’t do homework. On nevstává v 7 hodin. He doesn’t get up  at seven o’clock atd.

PS str.po stranu 36 včetně.

matematika:

PS:  vše po konec rovnoběžníku včetně.

1 2 3 11