Domácí úkoly: 5. třída

Magdaléna Martinková 21. 9. 2023 5. třída   

Český jazyk – uč. str. 5 – růžový rámeček, zopakovat si stavbu slova + slova příbuzná, do školního sešitu vymyslet šest slov příbuzných s kořenem LET.

                     – B. ČJ. str. 4 – celá

                     – uč. str. 10, 11, 12 -růžové rámečky – pochopit, naučit a procvičovat

                     – pr.s. str.6/cv.4

Vlastivěda – str. 3, 4, 5

Přírodověda – str. 4, 5, 6, 

 

Petra Houdková 18. 9. 2023 5. třída   

úkoly pro chybějící žáky 

matematika:

PS: STR. 5 CV. 1,2, STR. 6 CV 2,3

neustále procvičovat písemné sčítání a odčítání pod sebou

angličtina:

osobní otázky a odpovědi, PS str. 2 celá, str 3. cv 3

Petra Houdková 15. 9. 2023 5. třída   

úkoly pro chybějící žáky:

Matematika:

PS str. 4 cv. 2 + str. 6 sloupeček

  • neustále opakovat násobilku a sčítání a odčítání čísel do 1000 (opakování 4. ročníku)

Přírodověda:

str.3

Vlastivěda :

 str. 3+4

Český jazyk:

BČ: str.3 + zopakovat abecedu, dělení hlásek, druhy vět, souvětí a věta jednoduchá

Petra Houdková 13. 9. 2023 5. třída   

5.ročník  – chybějící žáci, žáci, kteří nestihli

Matematika

str.3 celá, str.4  cv. 1 (slovní úloha)

chybějící žáci

angličtina:

Opakování osobních otázek a odpovědí na ně  př. What’s your name? How old are you? Have you got a sister? Do you like animals? What’s your favourite colour?…..

Lada Keňová 15. 5. 2023 5. třída   

matematika:

opakování co je úsečka, přímka, polopřímka

str. 56,57,58

Vzájemné polohy dvou přímek (rovnoběžky, různoběžky, mimoběžky, splývající přímky) = umět vysvětlit a sestrojit

angličtina:

uč. str.58 Sloveso „can“ opakování z loňského roku cv. 2,3

PS: str. 48 

!!!!NA PÁTEK UMĚT SLOVÍČKA PS: str 84 “ D Mickei, Millie an Mut  (any more – wrong )!!!

Mgr. Houdková Petra

1 2 3 12