O škole

O škole

Zřizovatelem školy je Obec Jívová, ležící 18 km od Olomouce a 12 km od města Šternberk na úpatí nízkého Jeseníku.  Do roku 2016 byly základní a mateřská škola dvě samostatné organizace. Od srpna 2016 se obě sloučily a daly vznik organizaci nové – Základní škole a Mateřské škole Jívová, okres Olomouc, příspěvková organizace.

Protože se vzájemně dobře známe, můžeme společně vytvářet pohodové, příjemné a bezpečné prostředí, kam se těšíme každý den. Nabízíme rodinnou atmosféru a vstřícný přístup.

Vycházíme ze vzdělávacích programů pro předškolní a základní vzdělávání  a vlastních školních vzdělávacích programů vytvořených na základě RVP PV a ZV.  Našim cílem je všestranný rozvoj žáka  postavený na morálních základech.