Jídelna

Pokyny pro strávníky

Stravné se platí vždy do 20. dne předcházejícího měsíce – pevná výše záloh. Hotově lze uhradit do 2. daného měsíce – výše stravného se určuje podle počtu odebraných jídel. V případě neuhrazení do stanoveného data, nebude strávníkovi oběd vydán.

Platba se provádí hotově u vedoucí školní jídelny od 7:00 do 11:00 hod. v ŠJ nebo na bankovní účet

35 – 1809613359/0800 (při platbě je třeba zadat: jméno dítěte a případně variabilní symbol určený ŠJ).

Do kategorie jsou strávníci zařazeni podle data narození – vyhláška č. 107/2005 Sb., 14/2005 Sb.

V případě nemoci nebo nevolnosti si může strávník první den odnést jídlo v jídlonosičích.

Zaplacené obědy v době nemoci nutno odhlásit, neodhlášené propadají podle zák. č. 561/2005 Sb.

Odhlašování stravy pro ZŠ se provádí vždy předchozí den od 6:30 do 10:00 hod. na tel: 737 065 916.

Odhlášení dítěte ze stravy v MŠ se provádí předchozí den od 6.30 do 10.00 hod. v MŠ na tel: 608 741 088 nebo mailem msjivova@seznam.cz, či písemně do sešitu v šatně.

Výdej obědů

StrávníciČas
pro mateřskou školu10:50 – 11:00
pro žáky základní školy11:30 – 13:15
pro cizí strávníky10:30 – 10:45

Cena strávného

StravaCena MŠCena ZŠ
přesnídávka/svačina13/11 Kč
oběd do 7 let23 Kč
oběd od 7 let31 Kč
oběd do 10 let31 Kč
oběd od 10 let35 Kč

Poznámka: věkem se rozumí věk žáka, kterého dosáhne během školního roku (září–srpen)

Kalkulace oběda pro cizí strávníky

PoložkaCena
potraviny40,00 Kč
provozní náklady10,00 Kč
mzdové náklady31,66 Kč
zisková přirážka 0,34 Kč
celková cena obědu82,00 Kč