Jídelna

Pokyny pro strávníky

Stravné se platí vždy do 5. dne v měsíci za měsíc předcházející. Výše stravného se určuje podle počtu odebraných jídel. Nezaplatí-li žák stravné do 5. dne v měsíci, nedostane od 6. dne oběd

Platba se provádí hotově u vedoucí školní jídelny od 6:10 do 14:30 v ŠJ nebo na bankovní účet 35 – 1809613359/0800 (Při platbě je třeba zadat: jméno dítěte a variabilní symbol určený ŠJ)

Do kategorie jsou strávníci zařazeni podle data narození – vyhláška 107/2005Sb., 14/2005Sb

V případě nemoci nebo nevolnosti si může strávník první den odnést jídlo v jídlonosičích

Zaplacené obědy v době nemoci nutno odhlásit, neodhlášené propadají podle zák. 561/2005Sb

Odhlašování stravy pro ZŠ se provádí vždy předchozí den od 6:30 do 13.00 hod. na tel: 737 065 916

Odhlášení dítěte ze stravy v MŠ se provádí předchozí den od 6.30 do 10.00 v MŠ na tel: 585 038 115 nebo mailem (msjivova.cz), či písemně do sešitu v šatně

Výdej obědů

StrávníciČas
pro mateřskou školu11:00–11:05
pro žáky základní školy11:15–13:15
pro cizí strávníky11:05–11:15

Cena strávného

StravaCena MŠCena ZŠ
svačina9 Kč
oběd do 7 let16 Kč
oběd od 7 let22 Kč
oběd do 10 let22 Kč
oběd od 10 let25 Kč

Poznámka: věkem se rozumí věk žáka, kterého dosáhne během školního roku (září–srpen)

Kalkulace oběda pro cizí strávníky

PoložkaCena
potraviny30 Kč
provozní náklady5,55 Kč
mzdové náklady25,74 Kč
zisková přirážka0,71 Kč
celková cena obědu62 Kč