Základní škola: Ke stažení

Dokumenty


Klasifikační řád
Organizace výuky (výuka, přestávky)
Organizační řád školy
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání
Školní řád ZŠ
Školní řád ZŠ – dodatek č.1
Školní vzdělávací program „Škola dílnou lidskosti“
Školský zákon v platném znění

Žádosti


Žádost o individuální (domácí) vzdělávání
Žádost o odklad povinné školní docházky
Žádost o odškodnění školního úrazu
Žádost o opakování ročníku ze zdravotních důvodů
Žádost o podávání léků
Žádost o přestup na ZŠ
Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
Žádost o slovní hodnocení
Žádost o uvolnění z výuky – jednodenní
Žádost o uvolnění žáka z výuky – vícedenní