Základní škola: Ke stažení

Dokumenty


Klasifikační řád
Organizace výuky (výuka, přestávky)
Organizační řád školy
Pracovní místo učitelky ZŠ
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání
Školní řád ZŠ
Školní vzdělávací program “ Škola dílnou lidskosti“
Školský zákon v platném znění

Správní dokumenty


Rozpočet školy na rok 2023
Střednědobý rozpočet na léta 2024-2025
Výroční zpráva školy za rok 2022-2023

Žádosti


Žádost o individuální(domácí) vzdělávání
Žádost o odklad povinné školní docházky
Žádost o odškodnění školního úrazu
Žádost o opakování ročníku ze zdravotních důvodů
Žádost o podávání léků
Žádost o přestup na ZŠ
Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
Žádost o slovní hodnocení
Žádost o uvolnění z výuky – jednodenní
Žádost o uvolnění žáka z výuky – vícedenní