Základní škola: Ke stažení

Dokumenty


Bezinfekčnost
Klasifikační řád
Organizační řád školy
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání
Roční plán školy- 2019-2020
Školní řád
Školní vzdělávací program “ Škola dílnou lidskosti“
Školský zákon v platném znění

Správní dokumenty


Schválený rozpočet na rok 2019
Střednědobý rozpočet – 2020,2021
Výroční zpráva 2017

Žádosti


Žádost o individuální vzdělávání
Žádost o odklad povinné školní docházky
Žádost o opakování ročníku ze zdravotních důvodů
Žádost o podávání léků
Žádost o přestup na ZŠ
Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
Žádost o samostatný odchod ze školy/družiny
Žádost o slovní hodnocení
Žádost o uvolnění žáka z vyučování – jednodenní
Žádost o uvolnění žáka z vyučování – vícedenní
Žádost o vyšetření v PPP