Základní škola: Ke stažení

Dokumenty


Bezinfekčnost
Informace k výskytu vší
Klasifikační řád
Organizace školního roku 2020-2021
Organizační řád školy
Plán akcí na školní rok 2020-2021
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání
Školní řád
Školní vzdělávací program “ Škola dílnou lidskosti“
Školský zákon v platném znění

Správní dokumenty


Rozpočet na rok 2021
Střednědobý rozpočet na léta 2022-2023
Výroční zpráva školy za školní rok 2019 – 2020

Žádosti


Potvrzení o studiu
Žádost o individuální (domácí) vzdělávání
Žádost o odklad školní docházky
Žádost o odškodnění školního úrazu
Žádost o opakování ročníku ze zdravotních důvodů
Žádost o podávání léků
Žádost o přestup na ZŠ
Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
Žádost o slovní hodnocení
Žádost o uvolnění žáka z vyučování – jednodenní
Žádost o uvolnění žáka z výuky – vícedenní
Žádost o vyšetření v PPP