Aktuality

Rozloučení s předškoláky

Monika Podivínská 20. 6. 2024 Mateřská škola

V měsíci červnu se tradičně loučíme s budoucími prvňáčky, a nejinak tomu bylo i v letošním měsíci červnu. Budoucí prvňáčky pasovala paní ředitelka. Od mateřské školky děti dostaly na památku dárečky a paní ředitelce slíbily, že se budou pilně učit. Všechny děti si pro rodiče připravily krátký program a v rámci něj vyzvaly své rodiče k tanci. Následovaly hry, opékání špekáčků a ochutnávání dobrot, za které moc děkujeme našim maminkám i babičkám.