Základní škola: Roční plán

2. pololetí

měsícdatumnázev akce
Únor3.2.- 9.2. JARNÍ PRÁZDNINY
13.2. Slavnost slabikáře
14.2. Návštěva předškoláků z MŠ v 1. třídě
15.2.Společenský ples v družině
18.2. Malování s ilustrátorem dětských knížek A. Dudkem
20.2.Masopustní karneval v KD s MŠ
24.2. První pomoc není věda- projekt. dopoledne
Březen13.3. DRAVCI – projekt pro 1. a 2. r.
19.3.Vynášení Morany – s MŠ
23.3. Den vody – divadelní představení – Poklad kapitána
Baltazara
24.3. Návštěva dětí z MŠ Domašov u Štb.
Duben1.4. Zápis dětí do základní školy
8.4. Velikonoční dílničky v KD – 15.00 – 18.00 hod
9.4.Velikonoční prázdniny
10.4. Velký pátek
22.4. Den Země – Lesní pedagogika
Květen4.5. Zápis dětí do mateřské školy
15.5. Besídka ke Dni matek – zahradní slavnost
27.5. Třídní schůzky – 16.00 hod
Červen1.6. Den dětí – sportovní den
22.- 25.6. Škola v přírodě

1. pololetí 2019-2020

měsíc
datum
název akce
ZÁŘÍ
2.9. Slavnostní zahájení školního roku
4.9.
Pěší výlet po okolí Jívové –
„Poznej svoji obec, BESIP“
10.9.
Focení prvňáčků a jednotl. tříd
11.9.Třídní schůzky
18.9.
Program – Rytíři – v KD
25.9.
Drakiáda – družina
26.9.
Program sv. Václav – 4.a 5. r. – Arcib. palác
ŘÍJEN
3. 10 –
4. 10
Praha – Nár. tech. muzeum a prohlídka
Prahy – 4. a 5. r.
8.10.
Divadelní představení – Bartoň – 9.00 MŠ 1.r.
21.10.-
25.10
BAREVNÝ TÝDEN – týdenní projekt s barvami
a znaky podzimu
28.10.
státní svátek
29.10 –
30.10.
Podzimní prázdniny
31.10.
Program EVVO – prv. 1. a 2. r. – JEŽEK
LISTOPAD
1.11.
HALLOWEEN – Hran. Petrovice
8.11.
Divadelní představení – Jak vodníček…MŠ, 1. a 2. r.
11.11.Dopravní výchova – teorie – 4. r.
27.11.
Vánoční tvoření v KD – odpoledne
29.11.
Vánoční koncert v kostele, rozsvěcení ván. stromu.
PROSINEC
6. 12. Mikuláš ve škole
13.12.
Vánoční besídka žáků ZŠ v KD Jívová
16.12.-
20.12.
Adventní čas – týdenní projekt s vánočními zvyky a
tradicemi
20.12.
Koledování, „dárečkování“
23.12.-
5.1.
VÁNOČNÍ PRÁZDNINY
LEDEN

Moravské divadlo Olomouc – balet Tarzan
30.1.
vydání pololetního vysvědčení
Společenský ples v družině
Zimní hry a hrátky na sněhu – družina
31.1.
Pololetní prázdniny