Domácí úkoly

Petra Houdková 15. 5. 2024 5. třída   

matematika :

PS vše po stranu 7 (včetně) – násobení a dělení desetinných čísel

angličtina:

prostý čas – tvorba otázky pomocí „Do“ a „Does“  př. Do you play football? Does he play football? 

                   – oznamovací věta : koncovka „s“ „es“ u významového slovesa ve 3.os. č.j. He plays footbal.  She watches TV.

                   – záporná věta :   I don´t play football. He doesn´t play football. 

PS : str. 39

Petra Houdková 13. 5. 2024 5. třída   

matematika:

nová látka- násobení desetinných čísel číslem 10 nový PS str.3,

geometrie: mimobežky, rovnoběžky, různoběžky

starý PS: str.55,56, 57 cv 1

Petra Houdková 13. 5. 2024 4. třída   

matematika:

vše po stranu 24 včetně

procvičovat malou násobilku! –písemné násobení jednociferným číslem

Petra Houdková 23. 4. 2024 5. třída   

anglický jazyk:

present simple : přidání koncovi „s“ , „es“ ke slovesu ve 3. os. č.j (he, she , it)

př. He plays football. He goes to dance class. She watches Dvds. He gets up at 7 o’clock.

PS: vše po stranu 36

Petra Houdková 23. 4. 2024 5. třída   

matematika:

vše  po stranu 43 včetně

 

 

1 2 3 19