Domácí úkoly: 5. třída

Lada Keňová 14. 11. 2022 5. třída   

angličtina:

gramatika :Who, Where, Whose, When, What, How  – znát význam a využít ve větách

PS str.19 celá

matematika:

pravidelný šestiúhelník, vlastnosti šestiúhelníku, sestrojení šestiúhelníku

PS str. : 44,45

Mgr. Houdková Petra

Magdaléna Martinková 10. 11. 2022 5. třída   

ČJ  – opakovat vyjmenovaná slova, slovní druhy a slovesa – uč. str. 26, 27 růžový rámeček

       – pr. s. str. 19/cv. 2, 3

 

VL – orientace na mapě, str. 14

Magdaléna Martinková 9. 11. 2022 5. třída   

ČJ – opakovat slovní druhy, zopakovat co jsou slovesa zvratná, jednoduchý a složený tvar sloves, co u sloves určujeme

      – B. ČJ. str. 44/cv. 1

 

M – str. 42

 

PŘ – str. 18/cv. 1 – přečíst + obrázek

Magdaléna Martinková 8. 11. 2022 5. třída   

OPRAVA 

PŘ. str. 15, 16

Magdaléna Martinková 8. 11. 2022 5. třída   

ČJ – učit se a opakovat slovní druhy na test

      – opakování sloves, infinitiv, určování sloves – osoba, číslo, čas, vyčasovat do školního sešitu sloveso UČIT SE v budoucím a přítomném čase

      – B. ČJ. str. 40/cv. 1

PŘ – str. 15, 14

1 2 3 4 5 7