Domácí úkoly: 5. třída

Petra Houdková 21. 11. 2023 5. třída   

matematika:

PS : str 35 sloupeček ( dělení se zbytkem)

PS: str. 43

angličtina:

PS: str 16 celá, str 17 cv.5

Petra Houdková 20. 11. 2023 5. třída   

matemtika:

PS:  po stranu str. 42 včetně 

Dnes jsme začali opakovat konstrukci trojúhelníka pomocí pravítka  a kružítka – nosit si vše na rýsování!

 

angličtina:

PS po stranu 16 včetně

sloveso “ to be“ I am, you are, he is….atd.  

přivlastňovací zájmena opakovat

Petra Houdková 10. 11. 2023 5. třída   

angličtina:

opakovat přivlastňovací zájmena : my, your, his, her, its, our, your, their

Short forms od slovesa „to be“ 

I am Petra = I’m Petra.

You are my sister = You’re my sister.

matematika:

mnohostěny

PS: str.36 cv. 1 a, b str 37 cv 1 38  celá.

Magdaléna Martinková 9. 11. 2023 5. třída   

Český jazyk – opakovat slovní druhy, bude opakovací test

                      – B.ČJ. str.36/cv. 1, 4, str. 37 – celá, str. 40/cv. 1

                     – opakování sloves – co jsou slovesa, co u sloves určujeme (osoba, číslo, čas), co je to infinitv, jak se na slovesa ptáme – opakování ze 4. tř.

                    – do školního sešitu napiš slovesa pod sebe a urči u nich os, č, čas – spěchal, uklízeli, budou malovat, kreslím, četl si, budeš běhat, stojíme, budeme létat

                    – B.ČJ. str. 44 – celá

 

Vlastivěda – naučit se na opakovací test – vše, co jsme se učili

                    – str. 12

Přírodověda – str. 15, 16

1 2 3 4 5