Domácí úkoly: 4. a 5. třída

Magdaléna Martinková 16. 10. 2020 4. a 5. třída   

Úkoly na pondělí

 

4. třída

ČJ –  Neustále procvičovat a opakovat slovní druhy, hned po návratu do školy bude test. Pokud by se škola neotevřela, bude test on line. 

      – do školního sešitu si opiš tato slova a urči slovní druhy – nám, letěli, brrr, na, vesele, uklízet, několikrát, šťastná, pátý, protože, kéž, tento, smích, smála se, doma, nikdo, velkou, frnk, bez, vítej, včera, ale, velké, radost, radostný, radostně

       – vymysli větu do školního sešitu – 2   1   5   7   2   1   8   6   5.

      – B. ČJ. str. 25 celá

M – str. 29

PŘ – str. 10

AJ – naučit se slovíčka z vytištěného listu Whatś in the house? – místnosti v domě a věci v domě

 

 

5. třída 

ČJ – Neustále procvičovat a opakovat slovní druhy, hned po návratu do školy bude test. Pokud by se škola neotevřela, bude test on line. 

      – do školního sešitu si opiš tato slova a urči slovní druhy – nám, letěli, brrr, na, vesele, uklízet, několikrát, šťastná, pátý, protože, kéž, tento, smích, smála se, doma, nikdo, velkou, frnk, bez, vítej, včera, ale, velké, radost, radostný, radostně

       – vymysli větu do školního sešitu – 2   1   5   7   2   1   8   6   5.

       – B. ČJ. str. 40 – celá

M – str. 29, 30/cv. 1, 2, 3 

PŘ – opakovat třídění rostlin, živočichů, po návratu do školy bude test, opakovat počasí, podnebí, podnebné pásy atd…bude test

AJ – opakovat neustále všechny slovíčka, které máte umět, opakovat číslovky, abecedu

      – pr. s. str. 8/cv. 1, 2, 3

 

 

Úkoly na úterý

 

4. třída 

ČJ – Zopakovat vyjmenovaná slova po B, znát celou řadu vyjmenovaných slov + jejich význam

     – uč. str. 25/cv. 3 ústně

     – B.ČJ. str. 20 – doplň do míče řadu vyjmenovaných slov po B a vybarvi

     – pr. s. str. 28/cv. 1, 2

M – str. 31

Vl – str. 11 – celá, do cv. 1 doplň – Česká republika, Miloš Zeman, poslance, zákony, Ústava ČR

 

 

5. třída

ČJ – B. ČJ . str. 18/ cv. 1, 2

      – uč. str. 26, 27 – růžový rámeček – přečíst a zopakovat vše, co už umíme o slovesech

M – str. 30/ cv. 4, str. 31

Vl – neustále opakovat, ukazovat na mapě hranice Evropy, ostrovy, poloostrovy, pohoří, nížiny, podnebné pásy v Evropě

Magdaléna Martinková 16. 10. 2020 4. a 5. třída   

Vážení rodiče,

zašlete, prosím,  během víkendu mailové adresy, abychom příští týden mohli zahájit on line výuku. Na pondělí a úterý budou mít vaše děti úkoly zde na webových stránkách. V úterý se pokusíme spojit on line. Bude to první zkouška, při které zjistíme, zda se všem dětem podaří připojit, zda budou fungovat kamery a mikrofony. Následně se domluvíme na další hodině on line, kterou již bude mít každý ročník zvlášť.  Toto zkušební spojení proběhne v úterý v 10:00.  Na vaše emailové adresy vám dojde pozvánka na on line spojení. 

Ve středu prosím všechny děti, aby v době od 8:00 do 8:30 hod. donesly pracovní sešity z matematiky, českého jazyka a anglického jazyka k opravě do školy.

Magdaléna Martinková 13. 10. 2020 4. a 5. třída   

Vážení rodiče,

vzhledem k situaci, která opět nastala, budeme Vaše děti vzdělávat formou distanční výuky. Prosím, abyste sledovali webové stránky školy a emaily, kde budete informováni, jak bude výuka probíhat od příštího týdne. Tento týden dostaly vaše děti úkoly do úkolníčku. Doufám, že se v listopadu s dětmi opět uvidím a věřte, že z této situace nejsem vůbec nadšená a moc mě mrzí, co se děje. Děkuji za pochopení a přeji Vám, pevné nervy s dětmi.

 

Úkoly do pátku 16. 10. 2020

4. třída

 

ČJ – pracovní sešit str. 8/cv. 1,2, str. 9/cv. 3, str. 10 – celá + učit se slovní druhy z papíru

        B. ČJ. str.26/cv.1

M – str. 27, 28

PŘ – str.9

 

5. trída

 

ČJ – pr. s . str. 17, 18 + učit se slovní druhy z papíru

       B ČJ str. 37

M – str. 21, 23, 25, 27/cv. 2

PŘ – str. 11, 12, 13

AJ – opakovat všechny slovíčka od začátku školního roku, opakovat sloveso TO BE!!!

      – pr. s. str. 6/cv. 3, str. 7

      – uč. str. 10/cv . 1 – zopakovat abecedu, naučit se nazpaměť, vyspelovat všechny jména z rodiny + další různá jména, budu známkovat!!!

Magdaléna Martinková 16. 6. 2020 4. a 5. třída   

4. ročník – ČJ –  pr. s. str. 44/ cv. 1, 2, str. 45/ cv. 5, str. 46/cv. 7, str. 48 – celá

                  – M – str. 50

 

5. ročník – ČJ – pr. s. str. 63/cv. 9, 11, str. 64/cv. 13, str. 65/ cv. 15, str. 66

                 – M – str. 50

Magdaléna Martinková 11. 6. 2020 4. a 5. třída   

Prosím všechny rodiče, kteří mají děti doma, aby během příštího týdne dali s dětmi do pořádku všechny učebnice a  do příštího pátku je odevzdali kdykoli během dopoledne. Budete odevzdávat čítanky, učebnice do čj, angličtiny a mapy do VL. Pracovní sešity vám zůstávají. Také si odnesete věci z VV, TV, ručníky a budou vám vráceny peníze z třídního fondu.

 

4. ročník – ČJ – pr. s. str. 44

                 – M – str.48, 49

 

5. ročník – ČJ – B. ČJ. – str. 14, 15, 16

                 – M – str. 46

1 2 3 4 5 18