Domácí úkoly: 4. a 5. třída

Magdaléna Martinková 18. 3. 2020 4. a 5. třída   

4. ročník – ČJ – uč. str. 100 + růžový rámeček str. 101 – nový vzor HRAD, podívat se na koncovky a naučit se skloňovat vzor hrad, pozorně si přečíst růžový rámeček. Důležité, aby děti věděly, že vzor hrad je tvrdý vzor, proto budeme v koncovkách psát -y, je to vzor rodu mužského NEŽIVOTNÉHO (ty hrady),u některých poj (les, rybník, jazyk, břeh…) se v 6. p. č. mn. píše měkké í v koncovce – ích (o lesích, o rybnících..).

Kouzelná věta : TEN dub BEZ dubu JAKO hrad BEZ hradu.

Ale pozor!!!! Jsou poj jako např. les, které podle kouzelné věty mají stejné koncovky jako vzor pán ( les BEZ lesa JAKO pán BEZ pána), ale neskloňují se podle vzoru pán, nýbrž podle vzoru hrad, protože jsou rodu mužského neživotného – TY lesy jako TY hrady, ne!! Ty lesy jako TI páni!!

                 – uč. str. 101/cv. 4 do školního sešitu

                 – M – str. 52

                – PŘ – str. 30

 

5. ročník – ČJ – uč. str. 93 – skloňování přídavných jmen tvrdých, vzor MLADÝ – tvrdý vzor, v koncovkách píšeme – ý (malý pes JAKO mladý pes), pouze v 1. a 5. p. č. mn. u přídavných jmen tvrdých rodu mužského ŽIVOTNÉHO píšeme – í (malí psi JAKO mladí psi). V 7. p. č. mn. u všech tří rodů píšeme koncovku – ými (s malými psy, s malými lavicemi, s malými koťátky). Přečti si růžovou tabulku v učebnici na str. 95, není to úplně nové učivo, ve škole jsme to již probírali(sice jsme to stihli jen naťuknout), ale určitě to zvládnete.

                        – uč. str. 95/cv. 5 do školního sešitu

                 – M – str. 54

                – PŘ – str. 38

Přeji vám mnoho sil a hlavně zdraví, dávejte na sebe pozor :). 

 

Magdaléna Martinková 17. 3. 2020 4. a 5. třída   

Milé děti i rodiče, zdravím vás v tomto týdnu. Doufám, že jste všichni zdraví a máte se krásně. Posílám vám další úkoly, většina bude stále opakování, proto by dětem neměly dělat problémy.

4. ročník – ČJ – pr. sešit str. 16, 18 – procvičování vzoru pán, nezapomeňte, že je to vzor tvrdý, ale 3. a 6. pád č. jednotného – koncovka -ovi, 1. a 5. pád č. množného – i (krásní lvi – páni, vidím lvy – vidím pány)

                – Barevná čeština – str. 38

                – M – str. 50, 51 – všechny strany jsou opakovací, není zde žádné nové učivo

                       – opakuj si vzorečky pro obvod trojúhelníku, čtverce, obdélníku, zkus si vypočítat na papír některé příklady ze str. 44, 45, 46, 47 , procvičuj si zaokrouhlování.

               – VL – str. 37 – celá, ve cv. 1 – slova, která máš dopsat do neúplných vět – Velkomoravská říše, Mojmír, křesťanství, Cyrila a Metoděje, šířili křesťanství, vytvořili spisovný jazyk, sestavili písmo – hlaholici, učili lidi číst a psát. Podívej se na youtube na další díly https://www.youtube.com/watch?v=JBRT57xwMe4

 

5. ročník – ČJ – pr. s. str. 8, 9 

                 – B. ČJ – str. 31 – procvičuj druhy přídavných jmen

                 – M – str. 49, 52, 53 -zaokrouhlování desetinných čísel, pozorně se podívej na šedou tabulku na str. 53, číslo 1, 350 zaokrouhli na desetiny – na místě desetin je 3, díváš se na 5 – ta se zaokrouhluje nahoru, z 3 se stává 41,4

číslo 28,307705 zaokrouhli na setiny – na místě setin je 0, díváš se na 7 – ta se zaokrouhluje nahoru, z 0 se stává 128,31

               – VL – str. 42, 43 – nastuduj si číselnou osu, podívej se co vše se událo v 19. století, podívej se na všechny osobnosti, události, vynálezy…(neuč se to nazpaměť)

Lenka Všetulová 16. 3. 2020 4. a 5. třída   

Angličtina je velmi náročná a chápu, že někteří rodiče se učili jiný světový jazyk. Úkoly jsou zadané, avšak pokud budou mít děti obtíže s vypracování některého z nich, vynechejte a pokračujte v dalších, popřípadě opakujte již probrané na některém z internetových odkazů. Prioritní je, aby žáci nezapomněli již probranou gramatiku a slovíčka. V případě potřeby je možné mě kontaktovat mailem a vše se budu snažit, v případě nutnosti, vysvětlit.

Po telefonickém rozhovoru s paní učitelkou Martinkovou mám vzkázat, že domácí úkoly z ostatních předmětů budou na webu zítra navečer. Nyní můžete volný čas věnovat angličtině :-)) S přáním hezkého večera L.Všetulová

4. ročník – AJ

 • V AJ jsme s učivem dopředu. Ušetřený čas věnujte procvičování již probraného učiva, opakování slovíček.
 • Na těchto odkazech jsou typy na procvičování:
 • https://procvicovani-uciva.webnode.cz/anglicky-jazyk/a4-trida-chit-chat-2/
 • https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-4-trida
 • https://zsbcupice.cz/pro-zaky/anglicky-jazyk/#ctvrty
 • https://www.jazyky-online.info/deti/

 

5. ročník – AJ

 • V tomto týdnu si děti udělají v uč. stranu 53
 • Do sešitu AJ tvořit věty ze cv. 4a (věta se tvoří následovně: The chair is in front of the desk. Židle je před stolem.  – vycházíme z obrázku na straně 52)
 • ústně si projděte cv. 3b na straně 53 (He’s on the bookshelf.)
 • PS s. 42-43 
 • 1/42 – podle obrázku vpravo si doplnit k jednotlivým číslům nábytek z boxu
 • 2/42 – najdi 7 věcí, které máš ve svém pokoji
 • 3/42 – podívej se na obr. ze cvičení 1 a doplň věty
 • 4/42 – nakresli, kde je medvídek dle instrukcí (in front of, between chair,…)
 • dále posílám odkaz, kde si žáci mohou opakovat dosud probranou gramatiku hravou formou:
 • https://elt.oup.com/student/project/level1/?cc=cz&selLanguage=cs

 

Magdaléna Martinková 12. 3. 2020 4. a 5. třída   

4. třída – AJ – opakovat gramatiku v sešitě AJ školní

5. třída – AJ – přepsat slovíčka 5A, naučit se předložky uč. str. 52/cv.3, pr. s. str. 42 – celá

Magdaléna Martinková 11. 3. 2020 4. a 5. třída   

Milí rodiče, vzhledem k situaci, která nastala, budu zasílat domácí úkoly i novou látku sem na webové stránky školy. Proto Vás žádám, abyste se do složky „domácí úkoly“ občas podívali a zadané úkoly vypracovali s dětmi.

4. ročník – ČJ – pracovní sešit str. 13/ cv. 5, 6, str. 15 – celá – skloňování poj podle vzoru pán

                   M – str. 49 (kdo byl nemocný, udělá i předešlé strany)

5. ročník – ČJ – pracovní sešit 2. díl str. 7 – celá, str. 8/cv. 2 ( dokončení cviční 2 z předešlé strany)

                   M – po str.47 dodělat všichni ( ti, co byli nemocní, nebo nestihli v hodině), str. 48

1 19 20 21