Domácí úkoly: 4. a 5. třída

Lenka Všetulová 16. 3. 2020 4. a 5. třída   

Angličtina je velmi náročná a chápu, že někteří rodiče se učili jiný světový jazyk. Úkoly jsou zadané, avšak pokud budou mít děti obtíže s vypracování některého z nich, vynechejte a pokračujte v dalších, popřípadě opakujte již probrané na některém z internetových odkazů. Prioritní je, aby žáci nezapomněli již probranou gramatiku a slovíčka. V případě potřeby je možné mě kontaktovat mailem a vše se budu snažit, v případě nutnosti, vysvětlit.

Po telefonickém rozhovoru s paní učitelkou Martinkovou mám vzkázat, že domácí úkoly z ostatních předmětů budou na webu zítra navečer. Nyní můžete volný čas věnovat angličtině :-)) S přáním hezkého večera L.Všetulová

4. ročník – AJ

 • V AJ jsme s učivem dopředu. Ušetřený čas věnujte procvičování již probraného učiva, opakování slovíček.
 • Na těchto odkazech jsou typy na procvičování:
 • https://procvicovani-uciva.webnode.cz/anglicky-jazyk/a4-trida-chit-chat-2/
 • https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-4-trida
 • https://zsbcupice.cz/pro-zaky/anglicky-jazyk/#ctvrty
 • https://www.jazyky-online.info/deti/

 

5. ročník – AJ

 • V tomto týdnu si děti udělají v uč. stranu 53
 • Do sešitu AJ tvořit věty ze cv. 4a (věta se tvoří následovně: The chair is in front of the desk. Židle je před stolem.  – vycházíme z obrázku na straně 52)
 • ústně si projděte cv. 3b na straně 53 (He’s on the bookshelf.)
 • PS s. 42-43 
 • 1/42 – podle obrázku vpravo si doplnit k jednotlivým číslům nábytek z boxu
 • 2/42 – najdi 7 věcí, které máš ve svém pokoji
 • 3/42 – podívej se na obr. ze cvičení 1 a doplň věty
 • 4/42 – nakresli, kde je medvídek dle instrukcí (in front of, between chair,…)
 • dále posílám odkaz, kde si žáci mohou opakovat dosud probranou gramatiku hravou formou:
 • https://elt.oup.com/student/project/level1/?cc=cz&selLanguage=cs

 

Magdaléna Martinková 12. 3. 2020 4. a 5. třída   

4. třída – AJ – opakovat gramatiku v sešitě AJ školní

5. třída – AJ – přepsat slovíčka 5A, naučit se předložky uč. str. 52/cv.3, pr. s. str. 42 – celá

Magdaléna Martinková 11. 3. 2020 4. a 5. třída   

Milí rodiče, vzhledem k situaci, která nastala, budu zasílat domácí úkoly i novou látku sem na webové stránky školy. Proto Vás žádám, abyste se do složky „domácí úkoly“ občas podívali a zadané úkoly vypracovali s dětmi.

4. ročník – ČJ – pracovní sešit str. 13/ cv. 5, 6, str. 15 – celá – skloňování poj podle vzoru pán

                   M – str. 49 (kdo byl nemocný, udělá i předešlé strany)

5. ročník – ČJ – pracovní sešit 2. díl str. 7 – celá, str. 8/cv. 2 ( dokončení cviční 2 z předešlé strany)

                   M – po str.47 dodělat všichni ( ti, co byli nemocní, nebo nestihli v hodině), str. 48

1 16 17 18