Domácí úkoly: 3. třída

Petra Houdková 23. 10. 2023 3. třída   

úkoly pro chybějící žáky:

matematika:

dodělat str. 22 + PS: str. 26, 27 

neustále opakovat násobení a dělení

 

Petra Houdková 12. 10. 2023 1. třída   2. třída   3. třída   4. třída   5. třída   

Dobrý den,

již začal kroužek pohybových her s prvky fotbalu. Kroužek bude probíhá každé úterý od 13:15-14:15. O způsobu platby Vás budeme informovat na základě úspěšného/neúspěšného  získání dotace. Pokud by se nám dotace nepodařila cena na pololetí bude 300kč.

děkuji P.H.

 

 

Petra Houdková 9. 10. 2023 3. třída   

úkoly pro chybějící žáky:

matematika:

PS : str. 14,15,16 – důležité aby děti věděli, co je úsečka a co je přímka!! Dále co je bod a jaký je rozdíl mezi bodem ležícím na přímce a mimo ni.

opakovat sudá a lichá čísla.

Začínáme s opakováním násobilky – prosím opakovat násobilku do 5.

 

Petra Houdková 5. 10. 2023 3. třída   

 úkoly pro chybějící žáky :

angličtina :

naučit se písmem i slovem čísla 1 -12.

opakovat barvy a osobní otázky : What’s your name? What’s your favourite colour?

Nová látka „Classroom bugs“

What’s this? Co je to?   = uč. str 6

matematika:

neustále opakovat sčítání a odčítání do 100, číselné řady a co jsou lichá a co sudá čísla 

PS str. 14 +str 15. cv. 1

Co je to přímka? Co je to úsečka? Jak pojmenováváme úsečky?

Magdaléna Martinková 21. 9. 2023 3. třída   

Český jazyk – uč. str. 8 – růžový rámeček – přečíst, zopakovat + cv. 2 do domácího sešitu opsat dva řádky

                         – B.ČJ. str. 5, 6/cv. 1, 3 a str. 7, 9

                         – písanka str. 3, 4 – slova podřazená

                         – čítanka – str. 5 – 7

Prvouka – uč. str. 8, 9, pr. s. str. 7

                     

1 4 5 6 7