Domácí úkoly: 3. třída

Lada Keňová 24. 11. 2022 3. třída   

Úkoly pro nemocné:

M – str. 57 cv. 3, ČJ PS str. 32 cv. 8. 

Domácí úkol dnes není, jen některé děti mají dodělávky. 

Zítra rozsvěcování stromu, sraz u stromu v 16.45 hod. Děti se hlásí u p. vychovatelky Šamu

 

Lada Keňová 23. 11. 2022 3. třída   

Úkoly pro nemocné:

Geometrie: na papír narýsuj trojúhelník ABC – AB=6cm, BC=5cm,CA=4cm, zopakuje co je strana a vrchol. M PS str. 51,52 celá

Písanka str. 17, číst vlastní knihu, nezapomeň opakovat násobilku a vyjmenovaná slova.

Domácí úkol: písanka str. 17 polovina stránky (slova souznačná)

Lada Keňová 22. 11. 2022 3. třída   

Oprava domácího úkolu, písanka str. 16

Lada Keňová 22. 11. 2022 3. třída   

Úkoly pro nemocné:

M str. 56 celá, str.57 cv.1, písanka str. 15

Domácí úkol: písanka str. 15

Lada Keňová 21. 11. 2022 3. třída   

Úkoly pro nemocné:

M PS str.52, ČXJ PS str. 29,30 celé strany

Domácí úkol: UČ str. 49 cv. 5 přepiš do sešitu JČ D – příprava na diktát. Děti, které chybí, ústně!!!!

1 3 4 5 6 7 11