Domácí úkoly: 3. třída

Petra Houdková 21. 11. 2023 3. třída   

matematika:

neustále opakovat řady násobků, děti je musí umět vyjmenovat čísla 2-8

PS: str. po stranu 39 (včetně)

angličtina:

učebnice str. 20 nová lekce – pocity 

happy, angry, sad, hungry, thirsty, scared

PS: str 20 cv.1,2

SLOVESO BÝT :  I am = já jsem , you are = ty jsi, he is = on je , she is= ona je , it is= ono je  = umět zpaměti!

Petra Houdková 20. 11. 2023 3. třída   

matematika:

umět násobky čísel 2 – 8 zpaměti !

PS: str po stranu 38 včetně 

Magdaléna Martinková 2. 11. 2023 3. třída   

Český jazyk – pr. s. str. 18 – celá

                      – uč. str. 30/cv. 4 -opis do školního sešitu

Písanka – str. 12

Petra Houdková 31. 10. 2023 3. třída   

matematika:

neustále opakovat sčítání odčítání a násobilku

PS: str. 29

angličtina:

upevnit a procvičovat již naučenou slovní zásobu , čísla 1 -20 – umět slovem i písmem – opakování, již by měly mít děti naučeno

slovem i mluvenou formou ovládat otázky: What’s your name? What’s your favourite colour? How old are you? a umět odpovědět- děti mají v sešitech v zápiskách.

PS: str. 12,13

1 2 3 4