Domácí úkoly: 2. a 3. třída

Lada Keňová 23. 3. 2022 2. a 3. třída   

Úkoly pro nemocné:

2. třída:

ČJ BČ str. 63,  Písanka str. 12 (5 ř.), čítanka str. 112,113

3. třída:

ČJ BČ str. 57, M str. 6,7 

 

 

Lada Keňová 17. 3. 2022 2. a 3. třída   

Vzhledem k vysoké absenci dnes děti nemají úkoly. Užijte volna.

 

Lada Keňová 16. 3. 2022 2. a 3. třída   

Úkoly pro nemocné:

2. třída – M str. 35

3. třída – M 3. díl str. 5, ČJ PS str.11 cv.b) doplň a urči slovní druhy.

Domácí úkol:

 

2. třída: UČ ČJ str. 77 cv. 5, 

3. třída: PS ČJ str. 12

 

Lada Keňová 16. 3. 2022 2. a 3. třída   

3. třída Angličtina

již by měli pouze opakovat : dny v týdnu (uč. str. 63)

slovní zásoba z lekce Superstar clothes (tištěný list) – naučit 

pracovní sešit str. 38 cv. 1, 2

 

3. třída Prvouka

Živá příroda : houby, rostliny, živočichové

Minulou hodinu jsme začali houby – stavba hub, jaký je rozdíl mezi houbou a rostlinou?

Učebnice strana 36, 37 přečíst.

děkuji Houdková Petra

Lada Keňová 15. 3. 2022 2. a 3. třída   

Úkoly pro nemocné:

2.třída: ČJ – B.Č. str.45, M str. 32,33, Čít. str. 107,108

3.třída: ČJ PS str.11 cv.a) vyplň a urči podstatná jména a slovesa. M 3.díl str. 3,4 cv.1,2,3, str.5 sloupeček, písanka str. 10 nahoře, čítanka str. 121,122 (děti, které něco nestihly v hodině, nějaké cvičení, prosím dodělejte). 

DÚ pro všechny – číst z vlastní knihy, (děti, které něco nestihly v hodině, nějaké cvičení, prosím dodělejte).

1 2 3 4 5 27