Domácí úkoly: 2. a 3. třída

Lenka Všetulová 16. 3. 2020 2. a 3. třída   

2. ročník:

ČJ – PS s. 60 cv. 3, s. 63 cv. 2,3

      – opakovat si, že podstatná jména jsou názvy osob, zvířat, věcí, dějů a vlastností; ukazujeme na ně TEN (strom),   

      TA (louka), TO (kuře), TI (kamarádi), TY (domy), TA (kola)

     – opakovat si, jak dělíme hlásky: samohlásky (krátké, dlouhé), souhlásky (měkké, tvrdé, obojetné), dvojhlásky

     – máme slabikotvorné hlásky l,r (ve slovech, která mají slabiku bez samohlásky, př. krk, vlk, krb, ml-ha)

M – PS s. 33 cv. 3, s. 74 celá

 

3. ročník:

ČJ – do sešitu přepsat další 3 VS po V

      – výr, výří

      – Výři jsou naše největší sovy. 

      – ! V ZOO jsme viděli výra. x   Důležitá je víra. (věřit v něco)

      – ! Výr je sova.   x     vodní vír, vír prachu

         ! Viry způsobují chřipku.

 

      – zvykat, nezvyk, obvykle, návyk, zlozvyk, odvykat

      – O Velikonocích dodržujeme mnoho zvyků a tradic.

 

      – žvýkat, žvýkačka, žvýkací, přežvykovat

      – Kráva patří mezi přežvýkavce.

ČJ – VSPS zelený s. 16 cv. e,f

M – PS s. 12 celá

Lenka Všetulová 15. 3. 2020 2. a 3. třída   

2. ročník:

ČJ – PS s. 54 cv. 6 

       – pracovní list s. 111 cv 14, 15

pís. s. 12 (8řádků)

ČT – s. 78 (přečíst si básničku Kámen v botě)

M – PS s. 33 cv. 1,2, PS s. 73 (povídání o délkách)

 

3. ročník:

ČJ – do sešitu ČJŠ nalepit 3. obrázky (VS po V) a napsat si zápis

   – vy, vykat, vykání

   – Cizím lidem vykáme.

   ! To jste provedli vy? (Vy všichni)   x       Kdo z vás to ví? (vědět něco)

 

   – vysoký, vysoko, výška, vysočina, Vyšehrad

   – Vyšehrad je památným místem v Praze.

  ! Výška nejvyšší hory Sněžky je 1602 m.n.m.     x      Hrad Bouzov má malou vížku. (věžičku)

 

   – vydra, vydří, vydrovka, Povydří

   – Vydra je vodní šelma.

   – Z vydří kožešiny se dělaly čepice vydrovky a teplé kožichy.

 

  – uč. s. 104 cv. 4 (ústně)

  – pís. s. 14 (cvičení nahoře – doplnit synonyma)

M – PS s. 11 (s. 10 vynecháme, je tam obtížné učivo o zaokrouhlování, které si probereme až ve škole)

 

Ráda bych Vám poděkovala za velikou pomoc. Jsem si vědoma Vaší nelehké situace a budu ráda za jakékoliv podněty, abychom společně výuku zvládli. Byl tu dotaz ohledně prázdných sešitů. Pokud budete potřebovat, prosím o jejich zakoupení. Pokud nebude možnost, individuálně se domluvíme.

Přeji mnoho zdraví 🙂 paní učitelka Všetulová

   

     

 

 

Lenka Všetulová 13. 3. 2020 2. a 3. třída   

2. ročník:

ČJ – uč. s. 74 cv. 2 (přepsat do sešitu ČJŠ + barevně dle zadání vyznačit názvy osob, zvířat, věcí)

      – ukazovat si na slova ze cv. 2 (např. ty děti, ta kůzlata,…) – ústně

      – ústně přiřazovat podstatným jménům ze cv. 2 vlastnosti (např. hodné děti, bílá kůzlata)

ČT – s. 77,78 (Hanýžka a Martínek)

M – PS s. 71,72   (je to pro děti nové učivo)

     – samostatně si děti vypracují – minutovky s. 3 cv. 6b

 

3. ročník:

ČJ – uč. cv. 1 s. 100 (do sešitu ČJŠ, stačí dvouslovné spojení, např. byl doma – bil psa), již jsme podobné cvičení                 dělali ve škole, měli by zvládnout samostatně

      – VSPS zelený s. 15,16 cv. c,d (Prosím, nechte je udělat zcela samostatně, abych věděla, jak si učivo děti                           osvojily.)

ČT s. 73,74

M – PS s. 9, minutovky s. 9 cv. 18c

 

     – 

Lenka Všetulová 12. 3. 2020 2. a 3. třída   

2. ročník:

ČJ – uč. s. 74 cv. 1 (přečíst si povídání, odpovědět si na otázky pod textem)

      – pracovní list cv. 13  s. 111 (doplnit), ČJ PS s. 54 cv. 5

M – PS s. 32 (kromě cv. 6)

 

3. ročník:

ČJ – do sešitu ČJŠ si nalepit malý pracovní list (vy, vý) + doplnit

  • uč. s. 99 cv. 4 (ústně + odůvodňovat), 1 cvičení individuálně ve VSPS žlutém

M – PS s. 8

1 25 26 27