Domácí úkoly: 2. a 3. třída

Lada Keňová 29. 3. 2022 2. a 3. třída   

Úkoly pro nemocné:

2. třída: M str. 41, písanka str. 12 celá stránka

3. třída: M str. 9, ČJ PS 2. díl str. 15 cv.5, žlutý měsíček str. 42 cv.1,2

Pro všechny: nezapomeňte zítra spaní ve škole, kelímek, vyfouklá vajíčka. Ve čtvrtek odpadá odpolední vyučování 3.třídy.

 

 

Lada Keňová 28. 3. 2022 2. a 3. třída   

Úkoly pro nemocné:

2. třída: M str. 39,  ČJ UČ str. 75 ústně, PRV str. 53

3. třída: M str. 9, ČJ učit se slovesa, podstatná jména a určit jejich kategorie, písanka str.10

DÚ pro všechny: čtení z vlastní knihy, ti, co nedonesli květináč na osivo donést, vyfouklá vajíčka (kdo by mohl)

+ 3. třída písanka str. 10, číst z vlastní knihy     

Ve středu jedem do Šternberka: s sebou si vzít batůžek, pití, svačinku, drobné na útratu, pláštěnku

Lada Keňová 25. 3. 2022 2. a 3. třída   

Úkoly pro nemocné:

2. třída: UČ přečíst str. 74, ústně otázky, M str. 37,38 

3. třída: PS ČJ 2. díl str. 7 cv.3 urči slovní druhy. M vše po str. 7

Lada Keňová 25. 3. 2022 2. a 3. třída   

Angličtina 3. ročník

  • slovní zásoba z 8. lekce  Clothes
  • Whose is this? – Čí je to? Přivlastňování  př. Jany = Jana’s,  maminka = mum ‚s  tvoříme pomocí apostrofu a písmenka „s“ pozor neplést s množným číslem „mums“ (psáno bez apostrofu)
  • PS – po stranu 40 včetně

Prvouka 3. ročník

Umět a stále opakovat (chybějící budou psát v úterý test)

Živá příroda – Společné znaky rostlin a živočichů, houby, stavba těla hub, rozdíl mezi houbami a rostlinami.

PS str. 44, 45

Lada Keňová 24. 3. 2022 2. a 3. třída   

Úkoly pro nemocné:

3. třída: ČJ PS díl 1. str. 63,64, M 3.díl str. 47,48, na papír narýsuj trojúhelník ABC, KLM

DÚ 2. třída:

ČJ UČ str. 109 cv. 3 do sešitu JČ D

DÚ 3. třída:

PS ČJ str. 7 cv. 2 a),b),c)

Nezapomeň!

Na pondělí donést misku na setí obilí. Dne 29.3. projektový den – polytechnika, 30.3. proběhne spaní ve škole, 31.3. beseda se spisovatelem.

 

1 2 3 4 27