Fotogalerie

Návštěva knihovny ve Šternberku – 1. – 3. ročník

Žaneta Fryčáková 30. 04. 2022 Základní škola   

V rámci března - měsíce knihy a celonárodní akce Noci s Andersenem, žáci 1. - 3. ročníku navštívili ve středu 30.3. 2022 Městskou knihovnu ve Šternberku. Tam byl pro ně připraven animační program - Kde se vzala strašidla. Následně také povídání o knihách, knihovně, práci v knihovně. Děti si mohly knihy půjčit, prohlédnout.
Malovaly obrázky se strašidelnou tématikou. Večer pokračoval ve škole večeří a přespáním.

Návštěva MKZ Šternberk – 4. a 5. ročník

Žaneta Fryčáková 30. 03. 2022 Základní škola   

V rámci března měsíce knihy navštívili žáci 4. a 5. ročníku Městskou knihovnu ve Šternberku. V rámci animačního programu nazvaného KOMIKS se žáci seznámili se stručnými dějinami, ukázali si knihy a tvořili vlastní komiks.

Projektový den – Den s polytechnikou

Žaneta Fryčáková 29. 03. 2022 Základní škola   

Cílem projektového dne byl rozvoj technického myšlení dětí, práce ve skupinách podle návodů a postupů nebo podle vlastní fantazie, hraní rolí, volné stavění i bádání. Žáci si měli možnost vyzkoušet „zvukovou laboratoř“, nebo sestavení kuličkové dráhy. Pracovali jednotlivě, ve dvojicích i v týmech. Na každém z pěti stanovišť si mohli vyzkoušet různé druhy stavebnic a polytechnických pomůcek.
Do projektu se zapojila lektorka Zábavného učení, která tyto stavebnice a pomůcky přivezla.
Závěrem dne proběhla diskuse o tom, které věci se dětem dařily a které ne, které stavebnice se jim líbily.

Vítání jara

Žaneta Fryčáková 21. 03. 2022 Základní škola   

Vynášení smrti, je charakterizováno slaměnou figurou oblečenou v ženských šatech, známou pod jmény Morana, Morena, Mařena, Smrt, Smrtka. Smrt je vynášena z vesnice za zpěvu písní a poté vhozena do vody, pálena nebo zakopávána do země. Součástí slavnosti bylo také koledování. I my jsme s dětmi vyprovodily a spálily letošní zimu a přivítali jaro.