Dokumenty

Všechny dokumenty ke stažení


Organizace školního roku 2023 – 2024
Organizace školního roku 2023 – 2024
Režim dne v MŠ
Organizace ŠR 2023/2024
Vnitřní řád školní jídelny
Dohoda o ukončení předškolního vzdělávání
Střednědobý rozpočet na léta 2024-2025
Žádost o uvolnění z družiny – tisk
Kritéria přijímání dětí do MŠ -2023-2024
Rozpočet školy na rok 2023
Organizace výuky (výuka, přestávky)
Žádost o uvolnění z výuky – jednodenní
Rady pro rodiče, jak usnadnit vstup dítěte do MŠ
Desatero pro prvňáčka a jeho rodiče
Žádost o vyšetření v PPP
Žádost o odklad povinné školní docházky
Žádost o individuální (domácí) vzdělávání
Výroční zpráva školy za rok 2022-2023
Školský zákon v platném znění
Školní řád ZŠ
Organizační řád školy
Klasifikační řád
Rámcový vzdělávací program PV
Úplata za ŠD pro školní rok 2023 – 2024
Školní řád mateřské školy
Žádost o odškodnění školního úrazu
Žádost o opakování ročníku ze zdravotních důvodů
Žádost o přestup na ZŠ
Žádost o uvolnění žáka z výuky – vícedenní
Žádost o podávání léků
Žádost o slovní hodnocení
Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
Co budou děti ve školce potřebovat
Žádost o uvolnění z družiny
Vnitřní řád školní družiny
Školní vzdělávací program pro ŠD
Žádost o podávání léků v MŠ
Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
Co by mělo dítě zvládat
Co zvládnu ve svém věku
Školní vzdělávací program – ROK S KRTKEM
Školní vzdělávací program „Škola dílnou lidskosti“
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání