Aktuality

Vítání jara

Lada Keňová 23. 3. 2022 Základní škola

Přišlo jaro do vsi, kde jsi zimo, kde jsi.

Byla zima mezi náma, ale už je za horama.

Hu, hu, hu, jaro už je tu.

S touto básničkou jsme vítali jaro a odehnali paní Zimu. První jarní den jsme tradičně s dětmi ze školy šli vynést Moranu pryč z obce, aby vláda zimy již skončila. Došli jsme k rybníku, kde Morana byla upálena a slavnostně jsme tímto lidovým obyčejem přivítali jaro a rozloučili se zimou.