Aktuality

Zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2021 – 2022

Žaneta Fryčáková 12. 3. 2021 Základní škola

V souladu s § 36, odst. 4, školského zákona, v platném znění, vyhlašuji zápis do 1. třídy k povinné školní docházce pro školní rok 2021 – 2022.

Zápis se bude konat ve čtvrtek 8. dubna 2021 od 13.00 do 17.00 ve vstupní hale budovy školy.

K zápisu k povinné školní docházce je zákonný zástupce dítěte povinen přihlásit dítě, které dosáhne do 31. srpna 2021 šestého roku věku.

K zápisu přijdou i rodiče dětí, kterým byla odložena školní docházka o jeden rok a obdržely rozhodnutí o odkladu školní docházky s termínem zahájení povinné školní docházky od 1. 9. 2021.

Zákonný zástupce dítěte přinese k zápisu rodný list dítěte (včetně jeho prosté kopie, která se stává  součástí spisu) a svůj občanský průkaz.

Vzhledem k mimořádným opatřením vlády v souvislosti s onemocněním COVID-19 se zápis dětí do 1. třídy ZŠ a MŠ Jívová uskuteční bez osobní přítomnosti dětí.

K zápisu jsou třeba dodat vyplněné následující formuláře:

  • žádost o přijetí k základnímu vzdělání (ke stažení na www. stránkách školy) nebo
  • žádost o odklad (ke stažení na www. stránkách školy)
  • + vyjádření PPP a jiného odborného lékaře (pokud již máte) – stává se součástí osobního spisu žáka
  • Kopie rodného listu – stává se součástí osobního spisu žáka

V případě, že zákonný zástupce dítěte bude žádat o odklad povinné školní docházky, předloží ve škole v den zápisu žádost, kterou doloží doporučením školského poradenského zařízení (pedagogicko- psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) a odborného lékaře (může být i registrující lékař pro děti a dorost) nebo klinického psychologa.

Zákonný zástupce odevzdá pověřenému pedagogovi vyplněné výše uvedené dokumenty, ten prověří správnost a úplnost vyplnění formulářů.

Pokud se zákonný zástupce nemůže k zápisu dostavit, je možné vyplněné dokumenty dodat také prostřednictvím datové schránky školy (ID datové schránky seruz7cnebo e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail), a to nejpozději do 15.dubna 2021.

                                                                   Mgr. Žaneta Fryčáková, ředitelka školy