Aktuality

Důležité sdělení – přerušení výuky od 14.10. 2020

Žaneta Fryčáková 13. 10. 2020 Důležitá sdělení, Základní škola

Vážení rodiče,

z důvodu nařízení vlády se od středy 14.10. do 1.11. 2020 (zatím) škola uzavírá a výuka přechází do distanční formy.

Vzdělávání distančním způsobem může probíhat formou on-line či off-line výuky. Škola přizpůsobí distanční výuku individuálním podmínkám jednotlivých žáků a personálním a technickým možnostem školy.

On-line výuka je takový způsob vzdělávání na dálku, který probíhá zpravidla prostřednictvím internetu a je podporován nejrůznějšími digitálními technologiemi a softwarovými nástroji.

Off-line výuka. Nejčastěji se jedná o plnění úkolů z učebnic a učebních materiálů či pracovních listů. Může se také jednat o plnění praktických úkolů využívajících přirozené podmínky účastníků v jejich domácím prostředí – kreativní či řemeslné práce, aplikace znalostí a dovedností v praxi, projekty zaměřené na samostatnou práci dítěte či na rozvoj kompetencí (příprava jídla, práce na zahradě, péče o členy rodiny, umělecká tvorba, vytváření portfolia atd.). Zadávání úkolů při off-line výuce může probíhat písemně, telefonicky, ve specifických případech i osobně.

Do konce týdne mají děti učivo již zadané.

Rodiče dostanou do konce týdne na e- mailové adresy postup přihlášení do GOOGLE classroom a odkazy na on-line výuku. Zatím sledujte stránky jednotlivých tříd na webových stránkách školy.

Děkujeme.