Aktuality

DŮLEŽITÉ!

Žaneta Fryčáková 6. 5. 2020 Základní škola

Vážení rodiče,

podklady k plánovanému otevření školy od 25. 5. připravujeme v souladu s pokyny MŠMT. Hygienické pokyny v plném znění najdete na adrese: 
http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss O podmínkách otevření školy budete včas informováni. Docházka do školy nebude do 30.6. povinná. Před nástupem dítěte zpět do školy bude třeba vyplnit čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění, lze stáhnout v sekci ZŠ/ke stažení /dokumenty. Žáci se budou vzdělávat ve školních skupinách do počtu max. 15 ti žáků, žáci se nebudou moci ve skupinách měnit ani navštěvovat ani trávit čas na hřišti. Po otevření školy nebude možné přijmout do skupiny další dítě. Ranní družina nebude možná. Dítě bude potřebovat min. 2 roušky na den. Další poskytované služby jsou zatím v řešení. Zájem o docházku do školy budeme zjišťovat v květnu, nejpozději do 18.5.                                                                                                                                             Děkujeme za pochopení.