Aktuality

Zápis do mateřské školy na školní rok 2020-2021

Žaneta Fryčáková 5. 4. 2020 Důležitá sdělení, Mateřská škola

I

INFORMACE K ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY JÍVOVÁ

PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Vzhledem k preventivním důvodům je nutné, aby zápis probíhal co nejméně kontaktně, proto bude upravena forma konání zápisu ve dnech

4.- 7. 5. 2020

 • Zápis se bude organizován bez přítomnosti dětí
 • Zákonný zástupce dítěte vyplní a doručí přihlášku k předškolnímu vzdělávání, kopii rodného listu dítěte, prohlášení zákonného zástupce o očkování a kopií očkovacího průkazu dítěte
 • přihláška a prohlášení je ke stažení na www.skolajivova.cz/MŠ/ke stažení
 • Dokumenty můžete doručit:
  • Datovou schránkou (seruz7c)
  • Emailem s elektronickým podpisem
  • Poštou
  • Osobně po předchozí domluvě objednáním formou emailu (nebo na telefonním čísle  608/825782) na konkrétní čas, aby nedošlo k setkávání více osob v objektu MŠ

Zapsat své dítě je povinný zákonný zástupce dítěte, které dovrší do 31.8.2020 pátého roku věku a které se doposud předškolního vzdělávání neúčastní.

Doporučujeme kontaktovat nás na emailové adrese msjivova@seznam.cz, kde se společnou komunikací domluvíme na nejvhodnějším postupu, který Vám bude vyhovovat – záležet bude na tom, zda máte k dispozici, tiskárnu, možnost vytvořit čitelnou fotokopii, nebo zda se při společném setkání dostavíte s rodným listem a očkovacím průkazem dítěte a vyřešíme kopie a tisk osobně přímo na místě.

POZOR!!!

Vyjádření lékaře k přihlášce nepotřebujete, stačí prohlášení zákonného zástupce dítěte spolu s doložením kopie očkovacího průkazu (děti, které k 31.8.2020 dovrší pátého roku věku, potvrzení o očkování nepotřebují vůbec).

Při přijímání dětí budou brány v potaz kritéria stanovena ředitelkou MŠ a ZŠ Jívová. Přednostně budou přijímány děti ze spádové oblasti Jívová a Hraničné Petrovice, které dovrší do 31.8.2020 pátého roku věku.

Veškeré dotazy, prosím, pište na výše uvedenou emailovou adresu.

S přáním pevného zdraví a pěkného dne                                                                                                             

                    Mgr. Vendula Kudličková,
vedoucí učitelka MŠ Jívová