Aktuality

Zápis do 1. ročníku

Žaneta Fryčáková 20. 3. 2020 Základní škola

Vážení rodiče.

Zápis do 1. ročníku proběhne v řádném termínu ( tj. ve středu 1. 4. 2020),  bez přítomnosti dětí.  Termín podání žádosti se prodlužuje do pátku 3. 4. 2020 do 11.00 hod.

Možnosti podání žádosti:

  1. Vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a kopii rodného listu v zalepené a nadepsané obálce ( zápis do 1. ročníku) doručte osobně do výdejního okna školní jídelny, v době od 8.00 do 11.00 hod.
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!), na adresu info@skolajivova.cz
  3. datovou schránkou: seruz7c.
  4. poštou

Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky, prosím, přiložte k žádosti, pokud již máte, vyjádření PPP + jiného odborného lékaře (pediatr, logoped, psychiatr, …).

Formuláře – žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a žádost o odklad povinné školní docházky jsou ke stažení na stránkách školy www.skolajivova.cz/ zš/ ke stažení/žádosti.

Děkuji. Přeji všem pevné nervy a hodně štěstí ve společném boji.

                                                Mgr. Fryčáková Žaneta, ředitelka školy