Aktuality

Odkazy na interaktivní výuku pro 1. – 5. ročník

Žaneta Fryčáková 16. 3. 2020 Základní škola

Česká televize
https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/

Didakta – na žádost napíšu přístupové údaje školy

TaktikKLIKNI PRO PŘÍSTUP ZDARMA

MIUč+ žákům zdarma

Pokud si nevíte s něčím rady, kontaktujte naši podporu na čísle 778 064 808 a nově také na čísle 731 483 566 nebo zašlete zprávu s Vaším číslem a my Vás potom budeme kontaktovat.

video návod: Jak zprovoznit MIUč+ v instalované verzi?

bezplatný přístup k multimediálním interaktivním učebnicím pro 1. a 2. stupeň základních škol pro předměty matematika, český jazyk, prvouka, vlastivěda, přírodověda, dějepis, zeměpis, přírodopis, chemie, výchova k občanství i anglický jazyk. MIUč+ zahrnují – kromě obsahu totožného s tištěnou učebnicí – více než 10 000 interaktivních cvičení a množství doplňkového materiálu jako jsou videa, zajímavosti atd.

K bezplatnému používání se stačí pouze zaregistrovat a kteroukoli MIUč+ pak mohou žáci, rodiče i učitelé zdarma používat 30 dní. Pokud by uzavření škol trvalo déle, licence prodloužíme do 30. 6. 2020.

Všechny MIUč+ lze používat zdarma na www.ucebnice-online.cz nebo přes instalovaný program Media Creator.

Bezplatně poskytujeme rovněž více než  5 000 výukových videí pro matematiku v 1. až 5. ročníku na www.matyskova-matematika.cz. Volně přístupná videa obsahují výklad ke každému cvičení každé stránky učebnic a lze je využít i v případě, kdy žáci používají jiné učebnice – probírané učivo je obdobné. Žáci tak mají možnost učit se matematiku z domova s učitelským výkladem.